Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3877-06-2015 Fejzi Xherimeja K57521103S Aprovuar PN-0545-07-2015 Pezulluar 24-06-2015   Shiko
LC-3853-06-2015 " A. A. " K52119009F Aprovuar me miratim në heshtje LN-9935-08-2015 Aktive 23-06-2015   Shiko
LC-8269-02-2013 "ABCOM" K11308001B Refuzuar - - 21-02-2013   Shiko
LC-3382-04-2010 "ALBA" J92227004L Aprovuar LN-1448-04-2010 Aktive 29-04-2010   Shiko
LC-1791-12-2009 "AQUILA LIQUORI" J61807020V Refuzuar - - 30-12-2009   Shiko
LC-9903-06-2018 "ARGENTI" K36503001R Aprovuar PN-6911-08-2018 Aktive 25-06-2018   Shiko
LC-5297-12-2017 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Aktive 01-12-2017   Shiko
LC-8550-11-2014 "BESA GAZ" J82605859M Refuzuar - - 05-11-2014   Shiko
LC-6343-10-2012 "DANIELI.&.DENISI" L28013701G Aprovuar LN-5786-10-2012 Perfunduar Afati i Pageses 17-10-2012   Shiko
LC-6345-12-2010 "Eterit Rogazioniste Shqiptare" K77523506J Refuzuar - - 15-12-2010   Shiko

Faqe 1 nga 50