Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-9608-03-2017 Gjoka K31531602H Aprovuar PN-4948-04-2017 Aktive 16-03-2017   Shiko
LC-3384-11-2018 ATLAS MILLS L81603036I Refuzuar - - 12-11-2018   Shiko
LC-2564-10-2018 CLASSIC HOTEL L81311003R Refuzuar - - 09-10-2018   Shiko
LC-4042-10-2019 DILAVERI-DELVINE K46607508M Institucioni tjeter - Ne proces - - 03-10-2019   Shiko
LC-8899-04-2013 MALAJ K32803009N Aprovuar LN-6499-05-2013 Aktive 09-04-2013   Shiko
LC-1684-12-2009 " G E A " K33931040W Aprovuar LN-0793-01-2010 Aktive 16-12-2009   Shiko
LC-9267-12-2014 " GEGA CENTER GKG " K66801001T Refuzuar - - 03-12-2014   Shiko
LC-2347-04-2015 "ARBEN HOXHA" K53725855O Aprovuar PN-9948-05-2015 Aktive 17-04-2015   Shiko
LC-8855-11-2014 "B3-2014" sh.p.k L47516901C Aprovuar PN-8685-12-2014 Aktive 18-11-2014   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko

Faqe 1 nga 50