Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3285-03-2012 KUID K63005203O Refuzuar - - 20-03-2012   Shiko
LC-6423-01-2018 LAPETROL ALBANIA L52010010I Aprovuar PN-6306-02-2018 Aktive 23-01-2018   Shiko
LC-8469-04-2018 " BLEDI " J96829418S Institucioni tjeter - Ne proces - - 26-04-2018   Shiko
LC-0456-10-2011 " C.F.F " K72008002I Refuzuar - - 07-10-2011   Shiko
LC-5553-12-2017 " KORCA FARM " L74104002T Refuzuar - - 13-12-2017   Shiko
LC-4663-08-2010 "BARDHYLI- H" K26819201C Aprovuar LN-1966-08-2010 Aktive 11-08-2010   Shiko
LC-7950-03-2011 "DEJVIS - B.A." SHPK K78119301T Refuzuar - - 23-03-2011   Shiko
LC-1306-02-2015 "DIPLOMAT H Y " J61814106E Aprovuar LN-9237-03-2015 Revokuar 27-02-2015   Shiko
LC-0724-09-2013 "DRINO K" SHPK K62717611Q Aprovuar PN-6141-09-2013 Aktive 05-09-2013   Shiko
LC-8606-03-2013 "EDI - 2004" K46919603B Refuzuar - - 21-03-2013   Shiko

Faqe 1 nga 50