Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-2983-06-2016 GEMINI K24725210B Refuzuar - - 07-06-2016   Shiko
LC-3828-06-2015 KRASTA K26513465D Aprovuar PN-0443-07-2015 Aktive 22-06-2015   Shiko
LC-0456-10-2011 " C.F.F " K72008002I Refuzuar - - 07-10-2011   Shiko
LC-6215-07-2014 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar LN-8338-07-2014 Aktive 14-07-2014   Shiko
LC-1783-12-2009 " MACI - 06" K63719402R Aprovuar LN-0800-01-2010 Modifikuar 29-12-2009   Shiko
LC-8269-02-2013 "ABCOM" K11308001B Refuzuar - - 21-02-2013   Shiko
LC-9367-06-2018 "ALBANISA - KRYPI" J96829413B Institucioni tjeter - Ne proces - - 01-06-2018   Shiko
LC-5414-10-2010 "ALDEOS" K67709507V Aprovuar PN-0927-10-2010 Modifikuar 13-10-2010   Shiko
LC-0900-09-2013 "AMARILTO" K48130536G Aprovuar LN-6905-10-2013 Aktive 16-09-2013   Shiko
LC-3651-05-2010 "ARJANA-C" SHPK K68510601D Aprovuar PN-0479-06-2010 Aktive 20-05-2010   Shiko

Faqe 1 nga 50