Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-5371-05-2014 "MUCA - 2006" K77606101B Aprovuar LN-8064-05-2014 Aktive 28-05-2014   Shiko
LC-9361-05-2013 KING 2012 L12414503O Aprovuar LN-6540-06-2013 Revokuar 08-05-2013   Shiko
LC-7022-12-2012 " EFOR - K " SHPK K71821011C Aprovuar me miratim në heshtje PN-5188-04-2013 Aktive 03-12-2012   Shiko
LC-2785-10-2018 " GUSTO OIL " L43717003N Aprovuar PN-4351-12-2016 Aktive 16-10-2018   Shiko
LC-2499-02-2012 "ALPA" J74304628G Aprovuar PN-3129-03-2012 Aktive 07-02-2012   Shiko
LC-0730-08-2009 "AMARILTO" K48130536G Refuzuar - - 10-08-2009   Shiko
LC-2638-05-2016 "AMURT" L31415453C Refuzuar - - 27-05-2016   Shiko
LC-4776-01-2019 "DEGERT AUTO" SHA K58007301A Refuzuar - - 14-01-2019   Shiko
LC-3144-04-2010 "FLORI" K67911502U Aprovuar PN-0357-04-2010 Aktive 13-04-2010   Shiko
LC-9357-06-2018 "G&V Euromeat Vlora" K86715208S Aprovuar PN-6748-07-2018 Aktive 01-06-2018   Shiko

Faqe 1 nga 50