Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-3828-06-2015 KRASTA K26513465D Aprovuar PN-0443-07-2015 Aktive 22-06-2015   Shiko
LC-9493-02-2016 " AKULL " L08931301F Refuzuar - - 17-02-2016   Shiko
LC-3953-03-2014 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 17-03-2014   Shiko
LC-9828-06-2013 "ATELIER 4" K31812012H Aprovuar LN-6585-06-2013 Modifikuar 14-06-2013   Shiko
LC-4637-04-2014 "BAJRAMAJ PETROL" SHPK K58507710P Aprovuar PN-7161-04-2014 Aktive 18-04-2014   Shiko
LC-5748-06-2014 "BENDI" K11519008D Refuzuar - - 18-06-2014   Shiko
LC-3204-06-2016 "BLINI-2E" K64130403S Aprovuar PN-3860-07-2012 Aktive 14-06-2016   Shiko
LC-0724-09-2013 "DRINO K" SHPK K62717611Q Aprovuar PN-6141-09-2013 Aktive 05-09-2013   Shiko
LC-5167-05-2014 "DHOKSA" K54208801K Refuzuar - - 19-05-2014   Shiko
LC-4186-10-2017 "EMILIANO" SHPK K63523001W Aprovuar - - 05-10-2017   Shiko

Faqe 1 nga 50