Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-2603-04-2015 Brunilda Hoxha K52011001N Aprovuar LN-1530-05-2010 Modifikuar 27-04-2015   Shiko
LC-5993-12-2017 KRASTA K26513465D Refuzuar - - 29-12-2017   Shiko
LC-1078-05-2017 Lindita & Marco L62413009J Aprovuar LN-3235-05-2017 Modifikuar 12-05-2017   Shiko
LC-3853-06-2015 " A. A. " K52119009F Aprovuar me miratim në heshtje LN-9935-08-2015 Aktive 23-06-2015   Shiko
LC-4403-05-2012 " EFOR - K " SHPK K71821011C Aprovuar PN-3637-06-2012 Aktive 16-05-2012   Shiko
LC-2781-01-2014 " G E A " K33931040W Refuzuar - - 17-01-2014   Shiko
LC-0102-01-2015 " JOVAN FILO -GAS " L44217001H Refuzuar - - 14-01-2015   Shiko
LC-5414-10-2010 "ALDEOS" K67709507V Aprovuar PN-0927-10-2010 Modifikuar 13-10-2010   Shiko
LC-1168-05-2017 "BAHITI PLAST" K58002601Q Aprovuar LN-3316-05-2017 Aktive 16-05-2017   Shiko
LC-4637-04-2014 "BAJRAMAJ PETROL" SHPK K58507710P Aprovuar PN-7161-04-2014 Aktive 18-04-2014   Shiko

Faqe 1 nga 50