Statusi i AplikimitNumri i Aplikimit Emri i Subjekit Nipti Statusi i Aplikimit Numri i Licensës/Lejes Statusi i Licensës/Lejes Data e Aplikimit Dokumenta
LC-8899-04-2013 MALAJ K32803009N Aprovuar LN-6499-05-2013 Aktive 09-04-2013   Shiko
LC-5320-12-2017 MEMORY PLASTIK L72129502J Aprovuar - - 04-12-2017   Shiko
LC-7933-04-2019 ROLAND ADRI L44816001U Aprovuar PN-5362-06-2017 Aktive 26-04-2019   Shiko
LC-0940-11-2011 " C.F.F " K72008002I Aprovuar PN-2780-01-2012 Aktive 02-11-2011   Shiko
LC-0102-01-2015 " JOVAN FILO -GAS " L44217001H Refuzuar - - 14-01-2015   Shiko
LC-7480-12-2012 " XHOIL " K54223401P Aprovuar PN-4772-01-2013 Aktive 31-12-2012   Shiko
LC-1600-08-2019 "ALB - KORAL" L97804502J Refuzuar - - 07-08-2019   Shiko
LC-3953-03-2014 "Artemis farm" L41407010C Refuzuar - - 17-03-2014   Shiko
LC-4637-04-2014 "BAJRAMAJ PETROL" SHPK K58507710P Aprovuar PN-7161-04-2014 Aktive 18-04-2014   Shiko
LC-5038-05-2014 "BERNARDO" SHPK K58507708D Aprovuar PN-7277-05-2014 Aktive 09-05-2014   Shiko

Faqe 1 nga 50